Deze krachten beïnvloeden een gezonder productassortiment

Ik kies bewust_logo.png

Het Ik Kies Bewust-logo leidt tot willekeur en verwarring en verdwijnt weer van de verpakkingen van voedingsproducten. Toch heeft het ‘gezondheidskeurmerk’ bijgedragen aan de broodnodige discussie over gezonde voeding en innovaties naar gezondere producten gestimuleerd. Op initiatief van QM intelligence kwamen professionals uit de voedingsmiddelenbranche bijeen voor een rondetafelgesprek over de krachten die productverbetering beïnvloeden. Wij zetten de belangrijkste motivaties op een rij:

Extrinsieke motivaties

1. De consument

De consument is de belangrijkste prikkel om producten gezonder te maken. Voor fabrikanten is meten weten. Verkoopcijfers, klachten en trending topics op sociale media zijn belangrijke stimuli om assortimenten te innoveren. Category Managers zijn hier specifiek gevoelig voor. Voor hen staat het gedrag van de consument bovenaan.

2. Het publieke debat

  • In de media wordt veel gesproken over een vertrouwensbreuk tussen de consument en ‘machtige’ multinationals of overheidsinstanties. Dit beeld komt voort uit marktonderzoek en wordt bevestigd door bedrijven zelf. Zelfs voor publieke partijen zoals het Voedingscentrum is het moeilijk om consumenten te overtuigen van wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsrichtlijnen.
  • Het afnemende vertrouwen van consumenten in de wetenschap is een tweede ontwikkeling die het publieke debat beïnvloedt. Hierdoor is het voor producenten lastig om aansprekend bewijs te vinden, voor bijvoorbeeld de onschuldigheid van de meeste E-nummers.
  • Een derde opvallende ontwikkeling is de vocaal sterk ontwikkelde zelfstandige. Diverse foodies en gezondheidsbloggers hebben een groot bereik en kunnen zelfs met een ongefundeerd bericht over een specifiek ingrediënt of product, veel impact realiseren.
 

Intrinsieke motivaties

1. Bedrijfscultuur / hoger management

“Als ieder bedrijf een Paul Polman aan het hoofd heeft, dan zou er veel veranderen. De interne motivatie om producten te veranderen moet goed geworteld zijn in een organisatie”
— deelnemer QM-Talk

Een gedreven management is een belangrijke stimulans om van binnenuit, gezonder te produceren. Deze intrinsieke motivatie is afhankelijk van de bedrijfscultuur en de doelstellingen van een raad van bestuur of directie. Een gemotiveerde CEO heeft veel invloed, maar in veel gevallen niet de inhoudelijke technische kennis en dient daarom goed te worden geadviseerd door bijvoorbeeld een levensmiddelentechnoloog.

2. Research and development / kwaliteitsmanager

Door de toenemende vraag naar gezonder is de rol van de kwaliteitsmanager veel omvattender geworden. Kwaliteitsmanagers zijn traditioneel verantwoordelijk voor compliance aan de wet. Door het gebruik van data en de benodigde controle hierop, wordt het takenpakket aangevuld met werkzaamheden die meer raakvlakken hebben met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.