Het belang van foutloze productinformatie

Steeds vaker gebruiken externe partijen etiket-declaraties  van voedingsproducten voor gezondheidslabels, duurzaamheidsonderzoeken of productbenchmarks. Vergelijkingen die van grote invloed zijn op de waardering van merken en specifieke producten. Uit onderzoek van QM intelligence blijkt dat veel informatie op etiket-declaraties nog typefouten en inconsequenties bevatten. In deze tijd van toenemende mondigheid van maatschappelijke organisaties en consumenten  kunnen dit soort  fouten je duur komen te staan. Waar moet je als retailer of fabrikant op letten en hoe ga je deze fouten tegen?

De Ketchupwijzer van Questionmark is een voorbeeld van zo’n productbenchmark waarbij de vergelijking tot stand komt op basis van de etiketinformatie. Ook partijen als Foodwatch en de Consumentenbond gebruiken deze informatie om te vergelijken. Het Voedingscentrum lanceert begin 2018 een applicatie waarin alle producten uit de Nederlandse supermarkten te vinden zijn. Ook zij werken op basis van informatie op het etiket.

Waarom het mis gaat

Willekeurige partijen kunnen met behulp van scraping en auto-processing etiketinformatie volledig geautomatiseerd verkrijgen en verwerken. Deze software herkent niet alle fouten, waardoor de producten met foutieve informatie genegeerd worden. Dit heeft gevolgen voor de waardering van uw product bij de toekenning van gezondheidslabels, duurzaamheidsonderzoeken of productbenchmarks.

Screenshot 2017-11-30 16.52.27.png

Databeheer: één bron

Het beheren van productdata verloopt bij veel fabrikanten nog via verschillende systemen. Hierdoor is het lastig om je assortiment overzichtelijk te beheren en erop toe te zien dat je productinformatie correct en up-to-date is. Daarbij verlangen de meeste systemen dat de etiketdeclaraties handmatig worden ingevoerd . Dit is een complex en tijdrovend proces met een grote kans op fouten. Wanneer je als voedselproducent of retailer je eigen database op orde hebt is het mogelijk om met behulp van een slimme software (API), databases met elkaar te laten communiceren. Hierdoor voer je slechts eenmalig je productinformatie in en wordt deze automatisch ontsloten naar de bronnen die voor jou relevant zijn en automatisch geupdate. 

“Gevoelsmatig ga ik als producent niet zomaar al mijn assortiment informatie delen waar vervolgens uit blijkt dat mijn producten ongezond zijn. Er dient integer te worden omgesprongen met deze data”
— deelnemer QM-Talk- Steeds gezonder

Tijdens het rondetafelgesprek met professionals uit de branche kwam naar voren dat er steeds meer behoefte is aan een centrale database. Een database die voor alle partijen goed toegankelijk is voor het invoeren van informatie over producten. GS1 lijkt de aangewezen partij om deze taak te vervullen.

Voor fabrikanten is deze situatie echter het meest werkbaar wanneer zij zelf beheer houden over hun data. Met behulp van een eigen systeem kunnen ze eigen data structureren en beheren. Met behulp van een API (Application Programming Interface)  kunnen zij hun data dan heel eenvoudig ontsluiten voor GS1 en andere partijen. De verantwoordelijkheid voor het databeheer ligt dan bij de werkelijke eigenaar. Zo is de fabrikant zelf verantwoordelijk voor eventuele inconsistentie of fouten. Dit is de beste manier om datakwaliteit naar een hoger niveau te krijgen.

Veranderende rollen

Ook bleek dat bij de aanwezige producenten en retailers de kwaliteitsmanager verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van productdata. Hiermee krijgen ze gewild of ongewild een extra portie reputatierisico op hun bord. Zodoende dragen ze bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid voor gemiste verkoopkansen in het e-commerce kanaal.

We kunnen concluderen dat de hele branche actief bezig is met de het beheer en de beheersbaarheid van productdata. Door het inrichten van interne controles en door goed in contact te blijven met partijen die jouw etiket-declaraties gebruiken, is het eenvoudiger om te anticiperen op onjuistheden

 

Wil je meer weten over het ontsluiten van productinformatie of het op orde brengen van je eigen productdatabase?