Communiceren over duurzaamheid

Steeds meer consumenten vragen om betrouwbare en gedetailleerde informatie over de impact van voedingsproducten op milieu, mens en dier. Merken reageren door hun etiketten te voorzien van aanvullende duurzaamheidsinformatie  of door consumenten te verwijzen naar hun duurzaamheidsverslag. Een nieuwe manier voor merken om te communiceren over duurzaamheid is aanstaande.

Questionmark, moederorganisatie van QM intelligence, ontwikkelt samen met The Sustainability Consortium en Wageningen Economic Research  (WUR) een verbeterde methode om inspanningen op duurzaamheid inzichtelijk te maken. Met Transparant over Duurzaamheid wordt communiceren over duurzaamheid gemakkelijker en wordt investeren in kwalitatieve waarden commercieel beloond.

Transparantie als sleutel

Iedere ondernemer is trots op zijn producten en investeert veel in verbetering en innovatie van haar assortiment. Niet alleen op prijs, maar ook op kwalitatieve waarden loont het om u te onderscheiden van concurrenten. Door transparant te zijn over ambities en doelstellingen van duurzaamheidsinspanningen neemt u als merk de consument mee in de keuze voor deze innovaties. Want uiteindelijk hebben we allemaal het beste voor met milieu, mens en dier.

Beyond Certification

Context over duurzaamheid op een melkpak. 

Context over duurzaamheid op een melkpak. 

Een topkeurmerk zegt veel over één of meer ingrediënten van een product. Over bijvoorbeeld dierenwelzijn, grondgebruik of arbeidsomstandigheden. Toch gaat duurzaamheid over meer dan dat. Met Transparant over Duurzaamheid geven we merken de kans om via een onafhankelijk platform toelichting te geven over de inspanningen op duurzaamheid. Met behulp van de gestandaardiseerde vragenlijsten van The Sustainability Consortium (TSC) wordt per productgroep duidelijk wat de belangrijkste duurzaamheidsissues zijn en hoe u daar als bedrijf op scoort; complementair aan een keurmerk.

Platform

Op Thequestionmark.org vinden consumenten en stakeholders nu al de meest complete openbare database van voedingsproducten van Nederland. Questionmark biedt van meer dan 50.000 actuele supermarktproducten informatie over gezondheid en de achtergrond van topkeurmerken. Door per productgroep meer achtergronden te geven over duurzaamheidsinspanningen helpen we merken bij het vertellen van hun duurzaamheidsverhaal. Onafhankelijk, vertaald naar begrijpelijke consumententaal, maar wel in samenspraak met de merken zelf.

Pilot Transparant over Duurzaamheid

Momenteel werken Questionmark, WUR en TSC, met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de pilot Transparant over Duurzaamheid. Wij zijn op zoek naar bedrijven die het belang van transparantie inzien en willen investeren in een verbeterde methode om duurzaamheid te scoren.  

Wilt u meer weten over wat Transparant over Duurzaamheid inhoudt of hoe uw merk deel kan nemen aan de pilot? Graag vertellen we u hier meer over.