'Een one stop shop oplossing voor voedselproducenten'

4 vragen aan Koen Boone, directeur Europa van The Sustainability Consortium

Koen Boone, directeur Europa The Sustainability Consortium

Koen Boone, directeur Europa The Sustainability Consortium

Met Transparant over Duurzaamheid introduceert Questionmark een platform voor voedselmerken om volledig en onafhankelijk over hun duurzaamheidsinspanningen te communiceren. Aan de basis van dit project ligt de beproefde methode van The Sustainability Consortium (TSC). Wij stelden Koen Boone, directeur Europa van TSC, vier vragen over hoe TSC bijdraagt aan het zichtbaar maken van duurzaam ondernemerschap.

Wat maakt de aanpak van The Sustainability Consortium uniek?

TSC brengt wereldwijd NGO’s, voedselbedrijven en de wetenschap bij elkaar om in gezamenlijkheid te werken aan een unieke geharmoniseerde methode. De aanpak van TSC is  integraal en scoort dus op alle duurzaamheidsthema’s zoals milieu, arbeid en dierenwelzijn. Tevens is de methode ontwikkeld voor alle consumentenproducten door de hele keten - dus niet alleen voor voedsel. Hierdoor biedt TSC producenten van consumentenproducten een one stop shop oplossing.

Samenwerking is dus een belangrijke pijler?

The Sustainability Consortium maakt in haar aanpak zo goed mogelijk gebruik van bestaande initiatieven die de duurzaamheid van consumentenproducten inzichtelijk maken. Zo verwijzen wij in onze toolkits naar meer dan 430 bestaande initiatieven. Denk hierbij aan keurmerken, maar ook aan systemen die gericht zijn op continue verbetering zoals het Sustainable Agriculture Initiative (SAI).

Waar verschilt de aanpak van TSC zich van een keurmerk?

Keurmerken richten zich op het wel of niet verlenen van een certificaat op een specifiek duurzaamheidsthema. De vragenlijsten van TSC zijn zo ontwikkeld dat bedrijven worden gescoord op een continuüm van verschillende duurzaamheidsissues. Daarbij zijn de vragen gebaseerd op een set op elkaar afgestemde indicatoren waarop ook voortgang te meten is. Zo maakt TSC ook continue verbetering inzichtelijk.

Hoe blijven de TSC-toolkits actueel en relevant?

Wereldwijd werken er zo’n vijfendertig mensen aan de verbetering van de methode van TSC. Dat is een proces waar we continu aan werken en waarbij wetenschappelijke inzichten, ervaringen bij implementatie van tools en ervaringen van producenten als brandstof dienen. Ons doel is om producten te verduurzamen. Producenten hebben dus zelf geen stem in de verbetering van de tools, maar hebben wel inspraak. Stel dat een vraag uit de toolkit te weinig onderscheidend is dan is het mogelijk om een voorstel te doen om een vraag anders te formuleren of een aanvullende vraag toe te voegen.‘

Meer weten over Transparant over Duurzaamheid?


sustainability_consortium_logo-1.jpg

The Sustainability Consortium is opgericht door van de Universiteit van Arkansas en Arizona State met als doel om consumentenproducten te verduurzamen.  Producenten, retailers, NGO’s, overheden en de wetenschap dragen met hun inzichten en expertise bij aan wetenschappelijk onderbouwde ‘tools’ en oplossingen om de belangrijkste duurzaamheidsissues per productgroep te adresseren. Wageningen University & Research vormt sinds 2011 de Europese hub van TSC. www.sustainabilityconsortium.org