Durf te communiceren over duurzaamheid, ook over wat je nog niet weet

Veel bedrijven zien het belang van inzicht creëren in de duurzaamheid van productieketens en daarover communiceren. Dit blijkt uit de rondetafel-bijeenkomsten die QM intelligence organiseerde over ‘Communiceren over duurzaamheid: hoe doe ik dat geloofwaardig?’. De drijfveren van bedrijven om transparant te willen zijn over duurzaamheid zijn verschillend. Consumenten verwachten dat een merk informatie biedt over zijn producten of zijn op zoek naar iets dat past bij hun leefstijl. Ook de overheid vraagt bedrijven verantwoording af te leggen over de risico’s in hun productieketens en duidelijk te maken hoe ze deze proberen te voorkomen en te verminderen. De vraag is dus niet óf je gaat communiceren over duurzaamheid, maar wanneer? Waar begin je? En hoe vind je de juiste toon?

“De consument” bestaat niet

Het is een gegeven dat de meeste Nederlanders steeds duurzamer eten. Dit blijkt uit recent onderzoek van Motivaction waaraan gerefereerd wordt in de white paper ‘Vijf tinten groener’. De ene groep doet dat bewust, vanuit moreel besef; de ander omdat het hip is; weer een ander geïnspireerd vanuit geloof; en sommigen doen het onwetend, omdat het aanbod nu eenmaal duurzaam is. Het is dus van belang om eerst te begrijpen wat jouw doelgroep beweegt en wat ze aanspreekt. Vanuit dat inzicht kan je in de communicatie, over de duurzaamheid van je product, de juiste toon kiezen. Motivaction onderscheidt in haar onderzoek vijf consumentenprofielen die elk eigen motivaties hebben om duurzaam te leven. Gerard van der Werf van Motivaction: ‘Heel belangrijk is je te beseffen dat “de consument” niet bestaat. Zo verleid je bijvoorbeeld een structuurzoeker met humor en benader je een plichtsgetrouwe het beste via regionale media.’ In welk van deze consumentenprofielen vind je jouw belangrijkste doelgroepen en wat beweegt hen om duurzamer te leven? Een belangrijke eerste vraag wanneer je je communicatiestrategie ontwikkelt.

Begin gisteren met communiceren

Eerst nóg duurzamer worden, het interne beleid verbeteren, data nog beter op orde krijgen of bang zijn voor negatieve reacties; allemaal redenen die door voedselproducenten genoemd worden om nog niet, of beperkt te communiceren over duurzaamheid. Intussen doen deze bedrijven vaak al veel om te verduurzamen, maar blijven deze inspanningen onzichtbaar voor de buitenwereld. Hierdoor wekken ze de illusie nauwelijks met duurzaamheid bezig te zijn, terwijl het tegendeel het geval is.

Geen enkel bedrijf ís en wordt volledig duurzaam. Wel ben je continu op weg om duurzamer te worden. Consumenten en andere stakeholders begrijpen dat als je het uitlegt. Zie het inmiddels gevestigde voorbeeld Tony Chocolonely en meer recent Fairphone. Beide zijn eerlijk over het feit dat er in hun keten problemen voorkomen en dat ze werken aan de oplossing ervan. Dus wacht niet te lang en begin met communiceren. Vertel ook wat je nog niet weet of waarom je sommige doelen nog niet kunt bereiken. Zo creëer je een eerlijk en dus geloofwaardig beeld van de duurzaamheid van je keten. En reken maar dat dit bij veel mensen en media waardering oplevert.

Geloofwaardig communiceren

Geloofwaardigheid en ook authenticiteit zijn namelijk belangrijke pijlers in het effectief communiceren over maatschappelijk gevoelige thema’s, schreef QMi in een eerdere blog over dit onderwerp. Door je bij het communiceren over duurzaamheid af te vragen of dit bijdraagt aan de doelstelling om te verduurzamen of om echt transparant te willen zijn, voorkom je de schijn van greenwashing.

Questionmark’s programma Transparant over Duurzaamheid

Door als onafhankelijk en dus betrouwbaar medium te communiceren over de duurzaamheid van jouw merk, biedt Questionmark met het programma Transparant over Duurzaamheid een unieke oplossing om je merk te onderscheiden op transparantie en duurzaamheid.

Ook transparant zijn over duurzaamheid via Questionmark?

Door: Leaniek van de Graaf
Business Developer
QM intelligence / Questionmark