Databronnen

Om een product te kunnen onderzoeken hebben we gegevens nodig over de ingrediënten, productiemethoden, voedingswaarden, landen van herkomst, receptuur en keurmerken. We baseren ons daarvoor in eerste instantie op de informatie op het etiket. Daarnaast nodigen we de merkeigenaar uit deze gegevens aan te vullen met meer gedetailleerde informatie en nemen we data af uit bestaande productdatabases. 

Data uit openbare bronnen

Voor de samenstelling van het product baseren we ons op de ingrediëntenlijst op het etiket.

Voor voedingswaardes baseren we ons op de voedingswaardetabel op het etiket. Voor ontbrekende voedingswaarden gaan wij uit van gemiddelden voor producten zoals die zijn vastgesteld door het RIVM in de NEVO-lijsten. Deze voedingswaarden hebben invloed op de gezondheidsscores.

Er zijn allerlei keurmerken, die ieder een andere bewering doen over het product. Wij noteren alle keurmerken die op het etiket te vinden zijn. In de beoordeling per thema bepalen we welke verbetering het keurmerk betekent in de keten. 

Het etiket biedt in sommige gevallen meer informatie die voor ons relevant is. We gebruiken zulke informatie alleen als het gebruik ervan wettelijk geregeld is. Dat is het geval bij:

  • vangstmethode en/of kweekmethode bij vis
  • teeltmethode bij aardappelen, groente en fruit
  • land van herkomst
  • veehouderijsysteem bij vlees en eieren
  • wettelijke geregelde claims (bijvoorbeeld “rijk aan omega 3”)
  • het percentage van een of meer ingrediënten dat gecertificeerd is volgens een keurmerk

 Informatie van bedrijven

We nodigen alle merkeigenaren (producenten) uit gegevens over de samenstelling van hun product in termen van ingrediënten, productiemethoden en voedingswaarden met ons te delen. Voor ingrediënten en grondstoffen vragen we naar relevante informatie als vangst- of teeltmethode, transportmethode en land van herkomst, eventueel in percentages verdeeld over verschillende herkomstlanden.
Voor het bedrijf als geheel vragen we naar certificering voor relevante keurmerken. Ook kunnen (toeleveranciers van) merkeigenaren een keurmerk voeren dat niet op het etiket vermeld staan.
Daarnaast stellen we specifieke vragen over de maatregelen die het bedrijf neemt op de vier thema’s. Bedrijven kunnen effectieve maatregelen nemen die niet voldoen aan de standaarden voor een keurmerk, of juist verder gaan dan een keurmerk vereist. Wij beoordelen in zo’n geval zelf in hoeverre die maatregelen effectief en nuttig zijn. Over deze beoordeling hieronder per thema meer. We garanderen de bedrijven geheimhouding van eventueel concurrentiegevoelige informatie.

Andere productdatabases

Voor de compleetheid van onze informatie nemen we ook data af uit andere bestaande databases met productinformatie van voedselmerken, zoals GS1 en Brandbank.