Over QM intelligence

QM intelligence BV is een not-for-profit-organisatie met een maatschappelijke missie. QM intelligence BV is volledig eigendom van Stichting Questionmark. Wij ontwikkelen en leveren diensten aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en overheden. QM intelligence BV biedt tools en data aan voor:

  1. foodbedrijven en retailers om hun producten te verduurzamen
  2. retailers om de beste producten te kunnen kiezen om te promoten in hun winkels,
  3. non-profits om hun campagnes te onderbouwen,
  4. kennisinstituten om onderzoek te doen en
  5. overheden ter onderbouwing van hun beleid.

Stichting Questionmark is de enige consumentenrating in Europa met objectieve informatie over de impact van supermarktproducten op gezondheid, milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. QM intelligence BV heeft exclusieve toegang tot de database van Stichting Questionmark en deelt informatie daaruit met bedrijven en organisaties. Zij kunnen hiermee op product- en ingrediëntniveau inzicht krijgen in productieketens, de voedingsmiddelenmarkt en consumentengedrag. Ter illustratie: de Questionmark database bevat ruim 40.000 producten van ca. 2.500 merken in de Nederlandse supermarkten. Dit aantal groeit snel, in 2016 maakten ca. 500.000 mensen gebruik van de informatie. 

QM intelligence wordt geadviseerd door een Raad van Advies, bestaande uit de volgende leden:

Karen Maas (Program Director CSR Erasmus Universiteit)

Willem Lageweg (oud-directeur MVO Nederland)

Jovanka Vis (MT Voedingscentrum)

Edo Roos Lindgreen (Partner KPMG)

Koen Boone (Directeur The Sustainability Consortium)

Joris Thijssen (Directeur Greenpeace)

Herman Wijffels (econoom, voorzitter)

Z.K.H. Carlos de Bourbon de Parme (directeur Compazz)

Suzanne van der Pijll (Partner Schuttelaar & Partners)

Jeroen Pietryga (CEO Icemobile)

Joris Leker (Founder Valsplat)

Samuel Levie (Partner Foodcabinet)


Visie QM intelligence

Gezond en duurzaam als alternatief voor de prijzenoorlog

In 2016 hebben de meeste Nederlandse retailers en foodproducenten de onderwerpen gezondheid en duurzaamheid definitief omarmd als belangrijke thema’s. Traditioneel voelen supermarkten en producenten zich door campagnes van bijvoorbeeld Wakker Dier, Foodwatch en Greenpeace genoodzaakt om aanpassingen te doen in hun inkoopbeleid. Zo werden in 2016 toezeggingen gedaan op het gebied van vlees met Beter Leven sterren, het voorkomen van bijensterfte door chemicaliën en het gebruik van kleurstoffen met mogelijke bijwerkingen voor kinderen. Maar dat is toch vooral reactief, meestal ingegeven door angst voor reputatieschade. Hoe zit het met de kansen om zelf als retailer of producent aan het roer te staan? Om je positief te onderscheiden door gezondere en duurzamere producten te maken en verkopen? Daar ziet QM intelligence een trendbreuk.

Race-to-the-top naast race-to-the-bottom

Consumenten gedragen zich anders dan burgers. Zij zouden het liefst goede (lees: gezonde en duurzame) keuzes maken, maar vinden dit vaak lastig, tijdrovend of duur. En daar ligt dan ook een gouden kans. Als supermarkt  en producent kun je de consument helpen door hier veel werk uit handen te nemen. Door de hoeveelheid verborgen dikmakers te verminderen in huismerkproducten, door het duurzame aanbod te vergroten, door producten met grote issues in de keten alleen nog met keurmerken aan te bieden. Kortom, door te sturen, te informeren en te inspireren. De prijzenoorlog zal wel nooit helemaal verdwijnen. Maar er is daarnaast ruimte voor een race-to-the-top op positieve waarden, zoals gezondheid, mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. De supermarkt die prijs, gezondheid en duurzaamheid weet te balanceren, dat is de supermarkt met de propositie van de toekomst.

Product intelligence als motor

Dat vraagt wel iets extra’s van bedrijven. Dat prijzenspel, dat beheersen ze inmiddels allemaal. Of in elk geval, daar heeft men een visie voor en tactieken, ondergrenzen, en KPI’s. Maar hoe zit dat met de positieve elementen om je op te onderscheiden in 2017 en verder? Welke afdeling benchmarkt alle eigen producten op suiker, zout, vet en calorieën ten opzichte van de belangrijkste concurrenten? Wie denkt er na over hoe het aandeel duurzame producten kan groeien, zonder dat dit ten koste gaat van de bottom-line? Waar zitten de grootste risico’s in de inkoopketens als het gaat om mensenrechten en milieu? Dit soort vragen zijn nog vaak nergens of bij een stafafdeling belegd. Commerciële afdelingen zijn niet betrokken. KPI’s en concrete doelstellingen ontbreken, onderliggende product data is versnipperd en vaak niet actueel. Zeker de data over concurrentproducten.

Product intelligence biedt hiervoor de oplossing. Ruwe productgegevens worden aangevuld met kennis vanuit verschillende invalshoeken van gezondheid en duurzaamheid. Dit gebeurt op ingrediëntniveau, voor zowel eigen producten als die van concurrenten. Met deze nieuwe vorm van managementinformatie kunnen beslissingen rond gezondheid en duurzaamheid op het gebied van productontwikkeling, marketing communicatie en strategie vanuit commercieel perspectief worden onderbouwd.

Databronnen en onderzoeksmethode

Lees hier over de werkwijze van QM intelligence, de databronnen en onderzoeksmethode.

Thema’s

De thema’s waarop we product intelligence kunnen leveren, zijn:

 

Gezondheid

De hoeveelheid ‘goede’ en ‘slechte’ voedingswaarden die een product bevat per hoeveelheid energie in calorieën.

 

Milieu

De impact van de productieketen op klimaat, biodiversiteit en water (op basis van de LCA-methode)

 

Mensenrechten

Kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, recht op vrije vakorganisatie, eerlijk loon en handel, veiligheid en gezondheid (op basis van de Social Hotspot Database en sociale LCA methode).

 

Dierenwelzijn

Huisvesting, gezondheid, lichamelijke ingrepen, opfok, welzijn ouderdieren en transport.