Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 
 

Wat is QM intelligence BV?

QM intelligence BV is een in Nederland gevestigde social entreprise met als missie om het aanbod van duurzame en gezonde producten te vergroten. Dat doet zij door merkeigenaren/ fabrikanten in food en retail informatie en tools te bieden waarmee zij hun producten kunnen verduurzamen en gezonder kunnen maken.

Wat is de relatie tussen QM intelligence BV en Stichting Questionmark?

De BV QM intelligence is opgericht door Stichting Questionmark. QM intelligence  heeft een licentie op het gebruik van de database van Stichting Questionmark en kan daarmee gebruik maken van, maar geen invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de methodiek en de rating, die eigendom zijn van de stichting. De twee organisaties delen dezelfde visie en missie, in hun strategie verschillen ze van elkaar.

Waar komt de data  van QM Intelligence BV vandaan?

De data is gegenereerd volgens de Questionmark methodiek. De beschrijving van deze methodiek en de bronnen die gebruikt worden zijn openbaar en op de website te vinden. In het kort zijn de bronnen tweeledig: enerzijds wordt er informatie gebruikt die aangeleverd is door bedrijven en/of die vindbaar is op openbare webshops van bedrijven. Anderzijds wordt er informatie gebruikt uit wetenschappelijke en statistische databanken.

Wat kan ik in QM intelligence Dashboard zien van mijn concurrenten, en wat kunnen mijn concurrenten van mij zien?

Concurrenten kunnen van elkaar producten en de product scores zien zoals deze ook zichtbaar zijn in de publieke app en site van Questionmark. Daarnaast kunnen ze informatie van elkaar zien die publiek beschikbaar is, maar op een manier die meer overzicht geeft dan de publieke website van Questionmark.

De informatie die bedrijven zelf bij QM intelligence BV aanleveren wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde omgeving. Deze kunnen bedrijven niet van elkaar zien, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven.

Is het mogelijk om in QM intelligence Dashboard zelf tot op een bepaald niveau duurzaamheidsanalyses te zien, of is dit op aanvraag?

Als merkeigenaar of fabrikant van een product dat in Questionmark staat kunt u een account aanvragen voor QM intelligence dashboard. Na controle van de identiteit van het bedrijf en de contactpersoon wordt een account aangemaakt en krijgt het bedrijf toegang tot QM Intelligence. In QM Intelligence dashboard kan het bedrijf kosteloos de volgende zaken bekijken en deels bewerken: een overzicht van de producten van het bedrijf in kwestie welke in Questionmark zijn opgenomen. Per product de scores en subscores. Per product de etiketgegevens en de landen van herkomst per ingrediënt. Deze laatste gegevens kunnen door het bedrijf worden aangepast. Als betaalde service kan het bedrijf:

  • inzicht krijgen in de benchmark van het product / merk

  • inzicht krijgen in de duurzaamheidsanalyse per product

  • inzicht krijgen in het verbeterpotentieel van het product

Welke aspecten worden meegenomen in de methodologie?

Zie hier een beschrijving van de methodologie

Hoe betrouwbaar is de data van Questionmark?

Questionmark verzamelt en verwerkt data volgens vastgelegde procedures en protocollen. Het grootste deel van de dataverzameling gebeurt automatisch. Een aantal controles gebeurt door menselijke handelingen. Questionmark werkt continu aan het verhogen van de betrouwbaarheid van de data. Hiervoor laat Questionmark zich adviseren door het accountants en adviesbureau KPMG. Lees hier meer over de databetrouwbaarheid.

Wat is Green Voice?

GreenVoice is een uniek panel van bewuste consumenten die zich op verzoek van Questionmark uitspreken over onderwerpen rondom gezondheid en duurzaamheid. Questionmark en QM intelligence gebruiken de inzichten over deze groep consumenten om bedrijven te stimuleren en te faciliteren om hun producten duurzamer en gezonder te maken. 

Wij willen als bedrijf data aanleveren, hoe werkt dat?

Neem hiervoor contact op met charlotte@qmintelligence.com.

Hoe werkt QM intelligence samen met The Sustainability Consortium (TSC)?

QM intelligence werkt al sinds haar oprichting samen met TSC. Het doel is om het aanleveren van informatie over productieketens zoveel mogelijk te harmoniseren en zo eenvoudig mogelijk te maken voor producenten en retailers.